ZARZĄD

Zarząd MKS Czechowice-Dziedzice:


Prezes: Bartłomiej Żaczek

Wiceprezes zarządu: Paweł Mazur

Sekretarz: Krzysztof Ramenda

Członek: Wioleta Homa

Członek: Ewelina Pilarz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Jan Bieroński

Wiceprzewodniczący: Adam Prończuk

Członek: Joanna Karwacka