ZARZĄD

Zarząd MKS Czechowice-Dziedzice:


Prezes- Bartłomiej Żaczek

Wiceprezes zarządu - Paweł Mazur

Sekretarz: Wioleta Homa

Członek: Adam Prończuk

Członek: Krzysztof Ramenda

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący- Jan Bieroński

Wiceprzewodniczący- Joanna Karwacka

Członek- Krzysztof Dudek