HISTORIA

W ciągu kilku lat rozbudowaliśmy sieć szkółek tenisa stołowego, w których systematycznie trenuje 50 dzieci w wieku 5-13 lat. Jesteśmy jednym z niewielu miejsc w Europie, w którym uczymy dzieci techniki gry na wzór azjatyckich mistrzów, również niespotykanym uchwytem piórkowym. Od 2016 powołaliśmy tzw. „grupę mistrzowską” w klubie, składającą się z dzieci o bardzo wysokiej motywacji, które zdecydowały się trenować nawet dwa razy dziennie każdego dnia.

Organizujemy obozy letnie, zgrupowania, warsztaty, pokazy, turnieje. Bardzo ważnym obszarem naszej pracy jest nauczenie dzieci umiejętności przydatnych w dorosłym życiu poprzez uprawianie tenisa stołowego (uważności, systematyczności, radzenia sobie z emocjami). Dbamy o ciągłą edukację rodziców, aby w mądry sposób wspierali karierę swoich dzieci, organizujemy cykliczne pokazy umiejętności naszych dzieci dla rodzin, sympatyków, lokalnych władz i partnerów. System szkolenia opieramy na programie Fundamenty „od marzenia do mistrzostwa” autorstwa trenera klasy mistrzowskiej – Jerzego Grycana. Program zakłada ciągłe podnoszenie kwalifikacji trenerskich w oparciu o najlepsze światowe praktyki, współpracę trenerów z całego kraju podczas obozów, konsultacji, warsztatów, telekonferencji. Nauczamy młodych adeptów tenisa stołowego umiejętności technicznych, taktycznych, mentalnych w oparciu o najlepsze znane i zbadane wzorce. Dbamy o ciągły rozwój kultury szkolenia, komunikacji, współpracy. W programie Fundamenty uczestniczą czołowe klubu kraju.