Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Kraków, 14.09.