ZARZĄD

Zarząd MKS Czechowice-Dziedzice:


Wiceprezes zarządu - Adam Prończuk

Sekretarz: Krzysztof Ramenda

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Jan Bieroński

Wiceprzewodniczący: Adam Kołodziejczyk

Członek:Grzegorz Hałas