Otwarcie Przystani Kajakowej imienia Ewalda Janusza.