Miedzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i zawody o Puchar Wójta Gminy Świerklaniec 22.09.2018